06-07-2012 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ


ޢިލްމީޚަޒާނާގެ 164 ވަނަ ޕްރޮގްރާމް
މިއީ ޢިލްމީޚަޒާނާގެ 164 ވަނަ ޕްރޮގްރާމެވެ. މައުޟޫއަކީ "لا إله إلا الله މިކަލިމައިގެ މާތްކަން" މިއެވެ. ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲބިން މުޙައްމަދުއިބްރާހީމް އާއި އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީ އެވެ.This text will be replaced

ޑައުންލޯޑްކުރައްވާ
ޕްރޮގްރާމްތައް


ރޭޑިއޯ ސަލަފް އަޑުއެއްސެވުމަށް


www.salaf.mv