05-05-2012 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ


"ލޯތަކުގެ ފިނިކަން" އޯޑިއޯ ޓްރެއިލަރ
މިއީ ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފާއި ރޭޑިއޯ އެޓޯލް ގުޅިގެން އަލަށް އުފައްދާ ޕްރޮގްރާމެއްކަމަށްވާ "ލޯތަކުގެ ފިނިކަން" ގެ އޯޑިއޯ ޓްރެއިލާއެވެ. މިޕްރޮގްރާމް މިއަންނަ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެރޭ 10 ޖަހާއިރު އިންޝާﷲ ފެށޭނެއެވެ. މިއީ ނަމާދުގެ އެކިއެކި ކަންތައްތަކާއިގުޅޭގޮތުން ސުވާލު ކުރެވޭގޮތަށް އުފައްދާފައިވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.This text will be replaced

ޑައުންލޯޑްކުރައްވާ
ޕްރޮގްރާމްތައް


ރޭޑިއޯ ސަލަފް އަޑުއެއްސެވުމަށް


www.salaf.mv