22-08-2009 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް


ސީދާ ރާސްތާ 1
މިއީ ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފާއި ވީޓީވީ ގުޅިގެން 1430 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ގެނެސްދިން ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމް ސީދާ ރާސްތާގެ 1 ވަނަބައެވެ. މައުޟޫޢަކީ "ރޯދަމަހަށް އިސްތިޤުބާލުކުރުން".This text will be replaced

ޑައުންލޯޑްކުރައްވާ
ޕްރޮގްރާމްތައް


ރޭޑިއޯ ސަލަފް އަޑުއެއްސެވުމަށް


www.salaf.mv